Studentenharmonie Rolduc

Harmonie,

Deze Harmonie wordt samengesteld uit studenten van Rolduc en wordt opgericht in 1839.

Doordat het ledenverloop een hoog verloop kent (studenten komen en gaan), wordt niet die kwaliteit gehaald die men van andere harmonieën gewend is. Het korps wordt in 1839 voor het eerst in de geschiedschrijving van Rolduc vermeld. Een akte van oprichting is niet bekend. Aangezien deze vermelding 4 jaar voor de oprichting van Harmonie St. Caecilia 1843 is, heeft dit korps in principe recht op de titel "De Auw" wanneer er van uit gegaan wordt dat de titel "De Auw" slaat op de oudste harmonie van Kerkrade. Vermoedelijk is het hoge ledenverloop de oorzaak er van dat de harmonie geen continue bestaan heeft geleid. In het najaar dienen nieuwe studenten opgeleid te worden en in de zomer vertrekken de oudere muzikanten van school. Rond 1940 wordt het korps opgeheven en in 1948 heropgericht als Harmonie St. Fransiscus.

Dirigenten