Strijthagen

Strijthagen (zowel het riddergoed als het natuurgebied) ligt in Landgraaf en valt buiten de scope van deze ecyclopedie. De informatie hier beneden is in de loop der jaren verzameld en de genoemde gegevens raken de zaken in Kerkrade. Zij staan er alleen ter toelichting.

Riddergoed Strijthagen

Algemeen

Dit kasteel wordt gesticht door Hendrik van Strijthagen van de adelijke familie van Strithagin. Hij pacht de grond van de gemeente en bouwt hier het riddergoed op. De Strijtagens blijven hun kasteel bewonen tot omstreeks 1358. Zij vertrekken dan naar Welten en Amby. Daar worden zij rond 1685 voor het laatst vermeld. De laatste eigenares is de jonkvrouwe de Spirlet, die het landgoed verkoopt aan de familie Honigman, die op haar beurt het kasteel in 1917 overdoet aan de Oranje-Nassau Mijnen te Heerlen, thans in handen van de OGON B.V. (Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed Oranje-Nassau). Opgravingen in de omgeving van het kasteel hebben aangetoond, dat de akkerbouw, die zich tot heden weet te handhaven, zijn oorsprong vindt in de landgoederen uit de Romeinse tijd.

Geschiedenis

Oorspronkelijk heet het riddergoed Strithagin. Dit is van 1250 tot 1350 in bezit van het geslacht Strijthagen. Clotz, Matthias Gerardus koopt het riddergoed op 3 april 1690 (andere bronnen vermelden October 1691). Door een huwelijk van Clotz, Maria Theresia de met de Heer van Collenbach in 1775, wordt laatstgenoemde in 1775 eigenaar van Riddergoed Strijthagen. In 1800 koopt Baron van Lommersum het kasteel. De laatste eigenaar van adel is zoals vermeld, Jonkvrouw de Spirlet.

Eigenaren