Stichting voorheen Oranjevereniging Kerkrade

Organisatie,

Deze stichting komt voort uit Oranjevereniging Kerkrade. De datum waarop deze omvorming plaatsvindt is vooralsnog onbekend.

In 2015 werkt de stichting mee aan de totstandkoming van de documentaire Heroes of Old Hickory van de amerikaanse regiseur en producent Lew Adams. Zij wil de DVD versie van de film aanbieden aan lokale basisscholen.

Zij initieert in 2017 de uitreiking van een Penning van Verdienste aan medewerkers van Gemeente Kerkrade[1] als waardering voor de jarenlange ondersteuning van de Oranjevereniging. De Penning wordt op 2 december 2017 uitgereikt door Sylvia Hörmann-Vorst van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen[2].

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Kerkrade week 47 dd 20171122
  2. IKirchroa nr 13 pg 20