Botanische Tuin Kerkrade (stichting)

Botanische tuin

Deze stichting beheert sinds 1975 de Botanische tuin, die in eigendom is van Gemeente Kerkrade

Directeur

Bestuur

Eind 2016 treedt het voltallige bestuur af[1] om vooralsnog onbekende redenen. Omdat Gemeente Kerkrade eigenaar van de tuin is, stelt zij in februari 2017 de wethouders Jo Bok en Toon Willems aan als interim-bestuurder. Medio2018 overlegt een nieuw bestuur met wethouder Jo Schlangen over de maatregelen die nodig zijn voor een gezonde financiële huishouding van de tuin. De Botanische Tuin krijgt daarom verruimde openingstijden en betere Horecafaciliteiten[2]

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 15-2-2017
  2. Via Limburg dd 20181113 pg 1