Stelsmann, Hans

Fb-hansstelsmann-2000-paulweelen-20130506.jpg
Links op de foto in 1957

Tekstschrijver,

Algemeen

Hans P. Stelsmann wordt geboren op 4 november 1921 en hij overlijdt op 10 februari 2010. Hij is gehuwd met Bertie Schmetz.

Hij is ere-voorzitter en mede-oprichter van Dialekverain Kirchröadsjer Plat. In een vooralsnog onbekende periode is hij voorzitter van Kirchröadsjer Dieksiejoneer (Stichting). In 1947 neemt hij deel aan de jubileum revue Alaaf Kirchroa (revuu)[1].

Verdiensten

Hij ontvangt d'r Sjwatse Kater van de Prinsenraad van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In 1955 wordt hij winnaar van de Limburgse Buuttekampioenschappen, die tegenwoordig georganiseerd worden door de LVKA. Op vooralsnog onbekende momenten ontvangt hij de Gouden Erepenning van de Gemeente Kerkrade en d'r Julde Kompel. In 2007 wordt hem de Rheinlandthaler Erepenning uitgereikt.

Activiteiten

De volgende uitgaves zijn van zijn hand:

Toneelstukken

Boeken

Diversen

Verder

In 1984 schrijft hij samen met Nico Ploum de dialektmis Tser iere Jods

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. boek: De jesjiechte van d'r KVV... pg 27