St. Catharinagilde


Algemeen

Onderstaande tekst, die de bedoeling van het gilde en haar activiteiten beschrijft, is genomen uit de inleiding van de presentatiegids van de verenigingsmarkt op 30 juni 1996. Het gilde is in eerste instantie opgericht om financien te verwerven ten behoeve van de restauratie van de St. Catharinakerk die tijdens de aardbeving van April 1992 beschadigd is. Mede-oprichters zijn Hein Vliegen (25 augustus 1926 - 24 juli 2015), Franz Bednas (1948 - 21 november 2018)[1][2].

Deze tekst is geschreven door Dr. L.J.M. van Balkom, die op dat moment voorzitter van de vereniging is.

U kent allen de drang en de behoefte om te behouden wat goed was en datgene wat een gelukzalig en warm gevoel gaf. Saamhorigheid, gemeenschapszin en geloof zijn noodzakelijke ingredienten van dergelijke momenten. Het Catharinafestival Kerkrade-Holz kent vele van die momenten. Om te behouden wat er was en voort te bouwen op wat er is, kent de parochie St. Catharina nu officieel een St. Catharinagilde.
Een gilde is per definitie een broederschap die het verleden in het heden levend houdt en daarmee de toekomst bestendigheid verschaft. Religie en Sociaal- Culturele activiteiten gaan daarbij samen in de organisatie van festiviteiten. Gemeenschapszin, samen werken, samen geloven zijn het adagium van ons gilde. Het St. Catharinagilde presenteert zich voor het eerst in vol ornaat tijdens de H. Sacramentsprocessie op 16 juni 1996. Het is dan ook een speciale gelegenheid want ons gildevaandel en het door Robert Simon gebeeldhouwde St. Catharinabeeld worden dan ingezegend. Vaandel en beeld krijgen een plaats in onze St. Catharinakerk.
Op 30 juni organiseert het St. Catharinagilde een straat- en verenigingsmarkt, een openluchtontbijt en enkele andere activiteiten.
Dr. L.J.M. van Balkom,
voorzitter St. Catharinagilde Kerkrade-Holz.

Het bestuur van het gilde kent een voorzitter, penningmeester, coördinator, secretaris, geestelijk adviseur en een PR functionaris. De speciale functionarissen zijn een vaandrig, gildemeester, een vendelier en een tambour. Verder er nog een aantal gildebroeders actief. Beschermvrouwe van het gilde is sinds november 1997, zuster Gemma Kuppers. Het gilde wordt (mede)financieel ondersteund door een aantal mensen die zich verenigd hebben in de vereniging: Vrinden van het St. Catharinagilde.

Vanaf 25 november 2012 is het gilde verenigt in de Federatie St. Catharina.

Voorzitters

Activiteiten en Subgeledingen

Het gilde is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van het Hertog Limburgpad.

Kruisboogvereniging

Op 20 juli 1998 wordt op Rolduc door het gilde een schietboom geplaatst waardoor een oude traditie in ere wordt hersteld. Het eerste koningsvogelschieten wordt op 6 october 1998 gehouden. Dat eerste koningsvogelschieten wordt geopend door Wöltgens, M.A.M (Thijs) (in de hoedanigheid van Burgemeester van Kerkrade), Gerd Schwartz (Burgemeester Herzogenrath) en Ton Tonnaer (directeur Centrum Rolduc). Voor de begeleiding van kruisboogschieters wordt gebruik gemaakt van een aantal vendeldragers. Deze vendels hebben de namen: Hertogenrode, Kloosterrode, Kerkrode, Ailbertus van Antoing, Graaf van Saffenberg, Hertogen van Limburg, Abt Richer (1111-1122), Abt Erpo (1141-1178), Abt Lamberti (Lamberti, Winandus, 1650-1664), Abt Van der Steghe (Steghe, Petrus Melchioris van der, 1667-1682), Abt Bock (1683-1712), Abt Heyendal, Nicolaas (1712-1733)

Koning

Wijnberg

Het lijkt het gilde in 1999 zinvol op de oostelijke helling een wijngaard te beginnen[5]. Deze wordt gerealiseerd in samenwerking met Eurode 2000 plus. De Regentdruiven aan de 500 wijnranken in de wijngaard worden beheerd door de Winzer van Rolduc. Opperwinzer is dan Sjra Coenen. Na de oogst worden de Regentdruiven verder verwerkt in Mayschoss. In 2003 wordt de eerste wijn gepresenteerd. Ter gelegenheid daarvan maakt Tonnaer, Gerda een lofzang: Er is weer wijn op Rolduc. Het duurt tot 2004 voordat het lied op CD verschijnt. Vanwege de warme zomer van 2003 is dit eerste jaar, meteen een topjaar voor de kwaliteit van de geproduceerde wijn. Het 5e wijnfeest wordt in 2007 gehouden op 19 augustus.

De wijn wordt door de Wijnmeester van Mayschoss omschreven als: een droge, donkerrode wijn met een krachtige structuur, een licht vanille aroma en elegante smaak, omgeven door fijne tannines en opgevoed in speciale eikenhouten vaten. De fruitige smaaktonen zijn die van bramen, cassis en amandelen, begeleidt door fijne zuren. Deze wijn wordt elk jaar op de laatste zondag van augustus gepresenteerd tijdens het Abdijwijnfeest. De druif is een kruising tussen de Duitse witte Diana en de Franse Chambourcin[6].

2013

Na de 500 stokken op de Eurode Wijngaard wordt er in dit jaar ook een 900-tal stokken geplaatst op een een nieuwe wijngaard, genaamd de Ailbertuswijngaard[7].

Winzer

Opperwinzer tussen 1999 en 2018 is Sjra Coenen[8].

Catharinafestival

Onderstaande tekst is gepubliceerd voorafgaand aan het evenement dat op zondag 30 juni 1996 plaatsvindt. Bj die gelenheid wordt ook het boekwerk Katrienablomme va Kirchroa uitgegeven. Op zondag 30 juni 1996 start het St. Catharinagilde met haar jaarlijks feest. Het feest is getiteld: Feest met Katrien. De dag wordt als volgt ingevuld:

 • 10.00 Start Rommelmarkt
 • 10.30 H.Mis in de St. Catharina kerk.
 • 11.30 Muzikaal onthaal door de Koninklijke Harmonie St. Caecilia aan de kerkgangers en voetbal-re-unistenrond het robijnen kampioensteam van Rapid JC op het Pastoor Wijnenplein.
 • 12.00 Openluchtontbijt
 • 12.45 Intocht van de 16 europese landenteams, samengesteld door leerlingen van de omringende basisscholen die deelnemen aan het mini EK Voetbal 1996 op de Holz.
 • 13.30 Start van het mini EK Voetbal toernooi op de vier velden nabij het hoekpunt Abtenlaan - Haghenstraat.
 • 14.00 Voetbal re-unie in het Gemeenschapshuis op de Holz.
 • 14.30 Optreden van de Goodwill-band.
 • 15.00 Kafie-klatsj in het Gemeenschapshuis. Tevens optreden van het dameskoor St. Catharina Holz.
 • 17.00 Finale van het mini EK Voetbal 1996.
 • 17.30 Huldiging op de podiumwagen achter het Gemeenschapshuis van de winnaars van het mini EK Voetbal 1996.
 • 20.00 Voetbal pool rond de finale van het EK voetbal in London, die op grootbeeldscherm te volgen is.
 • 22.00 Slotbal van de eerste Kerkraadse verenigingsmarkt.

Tijdens dit festival wordt het Broodje Fit gepresenteerd. Het eerste product uit het Fit dóch mit programma.

Vrindenschieten

Met deze activiteit bedankt het gilde haar Vrinden voor hun inzet. Er wordt niet op Vrinden geschoten, maar op een houten vogel. De activiteit vindt plaats op Rolduc.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. De Limburger dd 20181123 pg Regio 3
 2. Via Limburg dd 20181128 pg 1 plaatst het geboortejaar in 1952
 3. Via Kerkrade dd 20170913
 4. Mailing 3 in 2016 door het Gilde
 5. Mailing 3 van 2016 van het Catharinagilde
 6. Via Kerkrade dd 20171025 pg 3
 7. Mailing 3 van 2016 van het Catharinagilde
 8. Via Kerkrade dd 20171025 pg 3