Spoorlijn

Miljoenenlijn.jpg

Er loopt door Kerkrade een aantal kilometers spoorlijnen. Deze spoorlijnen worden voor industriele doeleinden of voor personenvervoer gebruikt. Een deel daarvan staat bekend als Miljoenenlijn.

Geografisch

Koelmoer2.jpg

Een spoorlijn loopt vanuit Landgraaf via Kerkrade en Heerlen naar Simpelveld. De andere lijn loopt vanuit Landgraaf via Kerkrade naar Merkstein. Verder ligt er nog een aantal kilometers op bedrijfsterreinen. In totaal betreft het hier 16 kilometer spoorlijn. De foto hiernaast toont de restanten van de ommuring de Steenkoolmijn te Spekholzerheide ter hoogte van de spoorwegovergang Grachterstraat.

Geschiedenis

spoorlijn Kerkrade Centrum - Simpelveld in de richting van Simpelveld
spoorlijn Kerkrade Centrum - Simpelveld in de richting van Kerkrade
6465ak1-2003-01-26.jpg

De foto's hier weergegeven van de Spoorlijn Kerkrade Centrum - Simpelveld zijn ter hoogte van Spoorwegovergang Grachterstraat genomen.

Baanvak Kerkrade / Simpelveld

1988
Op 28 mei 1988 wordt het baanvak Kerkrade-Centrum / Schin op Geul gesloten. Dit traject wordt op dit moment gevruikt door de ZLSM voor de exploitatie van een stoomtreintraject. Het feit dat een klein gedeelte (900 meter) van dit traject over Heerlens grondgebied loopt heeft voor een aanzienlijke vertraging in de ontwikkeling gezorgd. De N.S. overweegt momenteel verkoop van het traject aan de exploitant. Het baanvak Kerkrade / Simpelveld is al in gebruik vanaf 16 april 1871.
1925
Er wordt gestart met de aanlg van dit baanvak dat in 1934 gereed komt. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bestaat dit baanvak uit dubbelspoor.

Baanvak Kerkrade-Centrum / Schaesberg

2004
In 2004 wordt de ZLSMattractie doorgetrokken naar Heerlen over het baanvak via Chevremont/Schaesberg. Deze attractie maakt deel uit van het Kerkraadse Klavertje Vier.
1949
Op 12 mei wordt begonnen met personenvervoer over dit traject.
1925
Er wordt gestart met de aanlg van dit baanvak dat in 1934 gereed komt.

Baanvak Rolduc / Schaesberg

2018
In de periode 28 april - 6 mei worden op regelmatige afstand van elkaar bovenleidingsmasten geplaatst op dit baanvak. Dit 6,5 kilometer-lange traject (Schaesberg - Aken-West) zal dan op gegeven moment een geëlektrificeerd zijn[1].
2007
In dit jaar wordt begonnen met de aanleg van Station Eygelshoven Markt. Twee jaar later, in 2009, besluit de Tweede Kamer om 20 miljoen Euro te investeren in dit traject. Hierdoor kan een start gemaakt worden met de spoorlijnverdubbeling en electrificatie van dit traject. Mogelijk zou dan het intercitytraject na Heerlen doorgetrokken kunnen worden naar Aken.
1992
In Mei wordt het personenvervoer op dit baanvak hervat. De trein stopt echter niet meer binnen de gemeentegrenzen van Kerkrade.
1852
De eerste spoorverbinding Aken / Herzogenrath / München-Gladbach wordt op 11 november 1852 in gebruik genomen. De eerste diesellocomotief rijdt op 1 augustus 1954 over de miljoenenlijn. Andere bronnen vermelden dat dit pas een dag later gebeurde.
1896
De spoorlijn Sittard - 's-Hertogenrade (waaronder het baanvak Landgraaf - 's-Hertogenrade) is aangelegd op initiatief van dhr. Sarolea. Dit baanvak wordt geopend in 1896 en het personenvervoer wordt gesloten in 1950. In 1974 wordt het station Kerkrade-Chevremont afgebroken.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 20180418