Sjtell dich ens vuur Internationaal

carnavalsactiviteit,

Deze carnavalsactiviteit wordt in 2004 voor de eerste keer georganiseerd door Vasteloavendsverain Kirchroa-West samen met de Belgische Büttereedner Tulpen Heini.

In Gemeenschapshuis De Heilust presenteren gevestigde (internationale) carnavalsgezelschappen hun nieuwe programma aan belangstellenden.