D'r Sjongsjlajer

(Doorverwezen vanaf Sjong sjlajer)

Sjlajer

Sjlaajer waarmee Lidsjerverain 't darf jinne naam han in November 2000 meedoet aan de Sjlajerparade. Het lied wordt op de gelijknamige CD uitgegeven.

Info: D'r Sjongsjlajer
Jaar: 2001
Componist: Lidsjerverain 't darf jinne naam han
Schrijver: Lidsjerverain 't darf jinne naam han
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, Uitgevoerd door Lidsjerverain 't darf jinne naam han[2]}


REFR
Wat has doe doch sjun sjong Sjeng
Iech zoog ze in 't sjongsjaaf sjtoa
Dŕ Sjef zeët an d'r sjoester
Wat hat deë Sjeng sjun sjong

D'r Sjeng wirkt in e sjongsjesjef en dat vilt hem nit sjwoar
Heë sjtoeëset durch als tswaide sjef en noeëts sjpringt hem 't sjnoar
Verkeuft sjirm en sjieke sjloebe Mit sjwoeng en och vöal sjmaag
Me hüet 'm noeëts ins sjoebe, heë is van d'r auwe sjlaag

Inne sjlodderjanus mit ing sjal, sjienhillieg mit inne sjplieën
Sjong jieët  mit en oane sjnal
al is dat alling mar sjien
Vuur alle lü de richtieje sjong, d'r Sjeng is inne sjteer
Zoeë wie heë in de sjauwkas sjtong, mit inne sjtivvel sjnautsebeer

CD

CD (WWCD051220) van Lidsjerverain 't darf jinne naam han. De CD is in eigen beheer opgenomen in de Weerwaas studio's. De CD is niet voor verkoop aangeboden. Op de CD staat twee keer de gelijknamige sjlajer. Een keer in voltallige bezetting en een keer in een karaoke versie (zonder videobeelden). Na de eerste uitgave (op 10 december 2000) is er begin Januari 2001 een tweede versie van de CD verschenen die eind December 2000 opgenomen is.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 16