Sjies in de bóks

20181124 124204-sjiesindeboks-labelled.jpg

Boekwerk en Musical,

Dit boek van Paul Weelen verschijnt in 1996, een jaar na het verschijnen van de gelijknamige Musical in 1995. De liedjes in de musical zijn ook van zijn hand. De musical zal in 1997 nogmaals opgevoerd worden. De foto op de voorkant laat Duitse soldaten zien die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1944 door de Hoofdstraat richting Markt lopen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.