Sjevemeter Kirchefès

Fondswervende activiteit,

In 2017 organiseert de AKO de eerste editie van deze activiteit. Het doel van de activiteit is inkomsten te genereren voor herstel van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (kerk). De tweede editie in 2018 op 1 juli wordt georganiseerd door het Sjevemeter Kirchefèskommietee[1]. De opbrengst van deze editie gaat naar het herstellen van de klokkentoren.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Parochieblaadje Grenzeloos Contact 43e jaargang, nr. 6 dd 20180600