Seniorenraad

De seniorenraad wordt in April 1993 opgericht op initiatief van Hub Bogman. Vanaf dat moment is zij adviesorgaan voor Gemeente Kerkrade.

Algemeen

In de doelstelling staat letterlijk: De seniorenraad adviseert de gemeente bij de ontwikkeling, de voorbereiding en de uitvoering van het ouderenbeleid in de gemeente Kerkrade. Daarnaast fungeert de Seniorenraad als erkend platform van organisaties voor de behartiging van de belangen van ouderen. Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan organiseert de Seniorenraad een symposium te Rolduc met als thema: Ouderen van heden, wat betekent dit voor de toekomst? Ook bij het 25-jarig jubileum organiseert de raad ene symposium, ditmaal in HuB.

De raad wordt mede-opgericht door Mevr. Zegel-Riepen, A.J. die op 29 april 2004 benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Samenstelling

De raad bestaat uit 12 leden. De voorzitter en secretaris/penningmeester zijn onafhankelijk. De andere 10 zijn voorgedragen door vakbonden (FNV, CNV, Unie/BHP) en lokale ouderenorganisaties (Ouderenplatform West, KBO afdeling Kerkrade, Centrale voor Ouderen).

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20180926 pg 1