Schijns, Frans

Frans K. Schijns wordt geboren in 1812 op 2 februari te Mechelen (NL) en hij overlijdt in 1929 op 13 maart, de dag van zijn diamanten priesterfeest.

Hij is pastoor te Eygelshoven van 1894 tot 1922. Naar hem is de Pastoor Schijnsstraat vernoemd die in het Kommerveld ligt.