Schetters, Hub

Bij de onthulling van de plaquette in de Bockstraat.

docent, verzamelaar, auteur,

Hub, geboren in 1939, is oud-docent Engels en verzamelaar van Tweede Wereldoorlogobjecten.

Op 1 september 2007 onthult hij samen met Bern Meys een herinneringsplaquette in de Bockstraat. Hij ijvert voor de oprichting van een museum met als kader de periode 1940 - 1945 in Kerkrade. Op 28 april 2011 krijgt hij de versierselen uitgereikt die horen bij zijn lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. In 2008 levert hij een bijdrage aan Kerkrade Onderweg.

Afbeeldingen