Schepenenstraat

Chevremont,

Deze straat verbindt de St. Pieterstraat met de Toupsbergstraat. De naam is ontleend aan de benaming voor gemeente in de periode voor 1795, schepenbank, bestuurd door schout en schepenen. De naamgeving dateert van 28 januari 1954.

Het is niet bekend waarom in Chevremont de benamingen Schepenenstraat en Schoutstraat zijn gebruikt. Schout en schepenen vergaderen nabij de St. Lambertuskerk in een schoolgebouw. De benaming schoolgebouw betekent in die tijd eveneens gemeentehuis. Op de Hoeve Luikerheide woont in een gegeven periode wel een schout van Merkstein (De Limpens) en in het begin van de 19e Eeuw een burgemeester van Kerkrade Danner, Jan Francis de, die zich ook wel schout noemde, in de betekenis van burgemeester.

Op 12 juni 1999 wordt begonnen met een grootscheepse renovatie van de buurt waar ook de Schepenenstraat in ligt.