Ruggesteun

Stichting voor het ontlasten van de mantelzorg.

Mantelzorg is de vrijwillige hulp aan mensen uit de omgeving. De stichting is in 1989 door mevr. Zegel-Riepen, A.J. opgericht. In 1998 wordt de stichting, stichting van het jaar in het kader van de Internationale Vrijwilligersdag.