Romeinse overblijfselen

(Doorverwezen vanaf Romeinse weg)

Uit de periode (60 voor Chr. - 406) dat de Romeinen in Kerkrade de dienst uitmaken (zie: Heerschappij) is een aantal zaken gevonden die aan die tijd herinneren.

Romeinse Villa's

In de eerste plaats is een Romeinse villa, een vestiging voor een landbouwbedrijf. De gevonden vila's te Kaalheide, Eygelshoven, Vink en Spekholzerheide zijn romeins omdat ze beantwoorden aan de bouwstijl die de romeinen hanteren, hetgeen betekent dat een huis van steen is, met pannendak en verwarming. De landbouwbedrijven zijn gelegen langs de belangrijke romeinse heerwegen en de landbouwproducten worden dan ook voornamelijk verkocht aan romeinse legeronderdelen die over die wegen trekken. Aan het einde van de derde en aan het begin van de vierde eeuw na Christus trekken de romeinse legers zich uit deze contreien terug en produceren de boeren alleen nog voor lokaal gebruik, wat weer inhoudt dat een aantal landbouwbedrijven verdwijnen.


  1. De eerste villa bevindt zich aan de Krichelstraat. Deze villa is geconserveerd en voor bezichtiging opengesteld. De zichtbare muurresten zijn een onderdeel van het hoofdgebouw. In dat hoofdgebouw van 51,50 meter lengte en 21,80 meter breed bevinden zich onder andere een woonkeuken, de (on)verwarmde woon- en werkruimtes en de stallen. De tegelvloer in de woonkeuken is door Dr. Bursch in 1941 gevonden. De locatie van de villa wordt in het voorjaar van 2012 her-ingericht met medewerking van de gemeentelijke werkgroep archeologie en Stichting IKL. Deze wordt op 18 juni van dat jaar onthuld. Met behulp van Augmented reality kan vanaf een loopbrug, de oorspronkelijke villa, virtueel, bekeken worden.
  2. De volgende villa wordt in 1920 ontdekt en bevindt zich op de hoek Klein Graverstraat / Romeinenstraat. Andere bronnen vermelden in de buurt van Hoeve Overste Hof als vindplaats. Tijdens de opgraving door de pastoor van Terwinselen en de stadsarchivaris van Heerlen ontdekken zij ook steenkool. Wat inhoudt dat in de Romeinse nederzetting steenkool ten tijde een bekende brandstof is. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze steenkool afkomstig is uit het gevied rondom de Worm. Deze brandstof is nodig omdat men ontdekt dat de villa uitgerust is met een verwarmingssysteem en een badinrichting. De opgegraven fundamenten zijn niet geconserveerd of voor bezichtiging opengesteld.
  3. Bij grondwerkzaamheden in het bouwplan Holzkuil op de Vink komen op 19 juni 2002 de fundamenten van een nog onbekende Villa Holzkuil aan het daglicht.
  4. In augustus 1994 wordt op industrieterrein Beitel de resten van een romeinse graanschuur gevonden. De bijbehorende villa ligt onder de autoweg N281, Keulseweg.
  5. Van de villa te Eygelshoven zijn alleen de ligging en een aantal vondsten bekend. Het bouwjaar, bijvoorbeeld, is vooralsnog onbekend. Deze villa is niet op de kaart ingetekend.
  6. Verder is er nog een villa bekend aan de [{Romeinenstraat]], aan het Oranjeplein
en te Rolduc[1]

Mijlpalen

In Eygelshoven zijn twee romeinse mijlpalen gevonden

Begraafplaatsen

Tevens zijn er begraafplaatsen gevonden in Eygelshoven en Terwinselen.

Romeinse weg

Tijdens de bouw van een viaduct op de Locht ten behoeve van de aansluiting van de geplande Buitenring Parkstad, zijn op 6 februari resten gevonden van een Romeinse weg van Trier, via Aken, naar Xanten. De weg wordt aangetoond door het 50 centimeter dikke grindpakket dat de fundering van de weg vormt. Dit pakket wordt ook aangetroffen bij de aanleg van de Spoorbrug Locht en bij rioleringswerkzaamheden aan de Bekkerweg in Heerlen, precies in het verlengde van de oorspronkelijke route: Bekkerweg, Akerstraat, Heerlerbaan, Locht. De weg is op dit punt 6 tot 8 meter breed.

De oospronkelijke benaming van de weg is Via lapide stratam[2].

Diversen

Beertje

In 1997 begint de Gemeente Kerkrade met het gereedmaken (bouwrijp maken) van Bedrijventerrein Maar-west, de plek die tegenwoordig Euregiopark genoemd wordt, langs Winckelen. Bij grondwerkzaamheden worden romeinse overblijfselen aangetroffen en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt ingeschakeld. In de persoon van Juke Dijkstra verricht deze dienst archeologisch bodemonderzoek en vindt:

  • 2 waterputten, andere bronnen[3] melden 5 waterputten
  • Een terra-cotta beertje in een offerkuil

De gemeente laat van dit beertje 200 replica's maken die zij later als relatiegeschenk gaat verspreiden. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Juke Dijkstra op 1 april 1999 om 11 uur. De rapportage van het onderzoek is opgeslagen in het archief van de dienst in Amersfoort.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.