Rolduc 900 jaar

Deze stichting organiseert het negende eeuwfeest van Rolduc dat plaats vindt van Januari 2004 tot en met September 2004.

Voorzitters

Vooralsnog Onbekend