Roffe noa de Hemet

Boekwerk door Nico Ploum,

Het boek wordt uitgegeven in 1988 onder ISBN-907024607X info: KB. Het bevat een verzameling poëzie-stukken. de illustraties zijn van de hand van Sjaak Mevissen. De eerste exemplaren worden op 27 november 1988 uitgereikt aan burgemeester Jan Mans [1] en Ger Kockelkoren in Gemeenschapshuis Holz.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Uitnodiging aan de Rodazangers dd 19881116