Roderlandbaan

Kapelberenbos01.jpg
Fb-rolduc2017-gemeentekerkrade-20171125.jpg.jpg

Chevremont, Holz,

De weg vormt een trajectonderdeel van de N299 en verbindt Landgraaf met Herzogenrath (D). De weg is genoemd naar het Land van Rode en de naamgeving dateert van 5 maart 1998.

Algemeen

De eerste aanleg

Reeds in 1958 wordt de weg door Chevremont en de Holzopgenomen in het secundair wegenplan. De weg moet Kerkrade verbinden met Roermond via Vlodrop. Een van de redenen hiervoor is dat, met mogelijke mijnsluitingen in het zicht, veel mijnwerkers de weg naar steenkoolmijn, in oprichting, Beatrix in Vlodrop moeten maken. Een van de voorbereidingswerken is het verplaatsen van Kapel Berenbos. De weg omvat een drietal omstreden punten.

  1. Het eerste is de tunnelbak ter hoogte van de Pastoor van der Heijdenlaan
  2. het tweede is de korte afstand langs de achterkant van de huizen langs de Monseigneur van Gilsstraat. Beide punten zijn omstreden vanwege de geluidsoverlast die de omwonenden verwachten.
  3. Tenslotte verwacht eveneens Rolduc overlast door trillingen die door het verkeer veroorzaakt worden.

De 2 viaducten, over de St. Pieterstraat en in de Beukenbosweg komen gereed in 1979. De aanleg van de straat wordt gestopt in 1979 wegens het ontbreken van een ontgrondingsvergunning voor de tunnelbak in de Pastoor van der Heijdenlaan.

De tweede fase

Het aansluiten van de weg op de SW26, wordt in april 1998 hervat. De Roderlandbaan (provinciale weg N299) heeft de benummering S23 gekregen. Op 23 juli 1999 onthult Burgemeester Thijs Wöltgens het projectbord waarmee de afbouw van het traject officieel begint. In october 1999 is de weg voor alle verkeer opengesteld. De zijwegen naar het centrum en Rolduc gaan in December 1999 open.

Naamgeving

SW zijn zogenaamde Stroomwegen of Streekwegen met een primaire verkeersfunctie, bedoeld voor een zo veel mogelijk conflictvrije afwikkeling van gemotoriseerd verkeer. De aanduidiging SW is een administratieve benaming daterend uit een periode voordat de nationale N-naamgeving gebruikelijk is. Waarschijnlijk is dit ook voor de S-naamgeving het geval. Stroomwegen kenmerken zich verder door een fysieke rijbaanscheiding en ongelijkvloerse kruisingen. De maximumsnelheid van een regionale stroomweg is 100 km/h. In principe zijn kruispunten op stroomwegen ongelijkvloers. Ondanks dat de Roderlandbaan SW26 wordt genoemd, is het geen Stroomweg omdat het niet aan die voorwaarden voldoet.

Afbeeldingen

Meer afbeeldingen die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie: Roderlandbaan