Bremen, RAC

(Doorverwezen vanaf Rob Bremen)

Bestuurder[1],

Rob wordt op 8 april 2017 Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is in 1983 mede-oprichter en lid van de jeugdcommissie die nevenactiviteiten organiseert voor gymnastiekvereniging Eendracht. Tussen 1985 en 1991 is hij bestuurslid met portefeuille nevenactiviteiten. In 1991 wordt hij penningmeester van de vereniging. Bij de fusie van turnverenigingen Eendracht, RAP en KDV in 1996, wordt hij voorzitter van de financiële commissie van de fusievereniging Balans.

Tussen 1994 en 1996 wordt een turncentrum met kantine gebouwd in het Rolduckerveld waarvan hij het financiële proces bewaakt. In 1996wordt hij beheerder van de kantine. In het dagelijks leven werkt hij bij Sabic in Geleen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.