Rietra, W. Joseph

Hij wordt op 27 april 1854 te Klimmen geboren en hij overlijdt op 9 december 1931.

Hij is muziekleraar (piano) te Rolduc tussen 1875 en 1930. De Joseph Rietrastraat is naar hem vernoemd.