Richer

Richard Benignas Richer, afkom­stig uit Rotten­buch te Bei­eren wordt geboren op een vooralsnog onbekende datum. Hij overlijdt op 5 februari 1122.

Hij is de broer van abt Fredericus en de eerste abt van Rolduc tussen 1111 en 1122. Hij wordt opgevolgd door Giselbertus. Vanaf het abbatiaat van Richer wordt de kloostergemeenschap gevormd door de Augustijner Koorheren. Hij bekleedt op Rolduc achtereenvolgens de volgende functies:

Hij wordt pas in 1119 tot abt gewijd omdat in dat jaar Bisschop Otbert (Obbert) van Luik overlijdt. Die wordt opgevolgd door Bisschop Frederik van Namen in wie Richer wel vertrouwen heeft, zich te laten wijden tot abt.

Vanuit Rottenbuch brengt Richer het oude kanunnikenideaal van Augustinus mee: samenwonen in gemeenschap, zonder eigen bezit, vaste indeling van de dag met geregeld gebed, en beperkt gebruik van vlees. Door zijn leer en voorbeeld schittert het klooster in gods­vrucht zodat de abdij in hoog aanzien staat bij vor­sten in die tijd. Richer is edel­moe­dig en gast­vrij voor de ar­men.

De Richerstraat is naar hem vernoemd.

Abten
voorganger Richer opvolging
Anthoing, Ailbertus van 1119 - 1122 Giselbertus