Offermans, Ricardo

(Doorverwezen vanaf Ricardo Offermans)
Ricardo Offermanns

oud-Burgemeester,

Ricardo wordt geboren op 17 april 1964[1].

Algemeen

Hij is vanaf maart 1998 tot 30 juni 2003 fractievoorzitter van VVD Kirchroa. Vanaf 1 juli 2003 is hij burgemeester van gemeente Roerdalen (voormalige gemeenten Melick, Herkenbosch en Vlodrop). Tot die datum is hij ook voorzitter van Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door P.L.E. Delahaije. Vanaf 1 maart 2006 is hij Burgemeester van Meerssen. Hij volgt daar Kockelkorn, Gerardus Maximus Karel op, die daar eerder op 1 december 2005, vertrekt. In januari 2011 komt hij in het nieuws in verband met een reorganisatie bij de WML.

Profiel

Ricardo Offermanns heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsmarkttoeleiding. Zijn carrière start hij ruim 14 jaar geleden bij Arbeidsvoorziening, na afronding van een opleiding Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen. In eerste instantie houdt hij zich bezig met de begeleiding van langdurig werklozen, hij begeleidt en coördineert de heroriënteringgesprekken. Later maakt hij binnen Arbeidsvoorziening de overstap naar de sector commerciële dienstverlening. Onder andere houdt hij zich dan bezig met vraaggerichte projecten (zoals de vergoedingsregeling uitzendarbeid). Tevens werkt hij samen met de LOZO (Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers) aan de kwaliteitsverbetering van het dan geheten Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek te Heerlen. Gelijktijdig studeert hij in deeltijd Algemeen Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht.

Van 1994 tot 1998 werkt hij mee aan de ontwikkeling van de eerste commerciële bedrijfstak van Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, te weten Bureau Outplacement te Maastricht. Tegenwoordig heet dit bureau Kliq Employability.

In 1998 stapt hij over naar de Maecon-Groep te Heerlen, hier is hij achtereenvolgens werkzaam als projectleider en Manager Operations. In die hoedanigheid begeleidt hij werkgelegenheidsprojecten ter uitvoering van diverse gesubsidieerde werkgelegenheidsregelingen, zoals de WIW, ID, Begeleid Werken en Melkert III. Tevens is hij secretaris van de landelijke organisatie BOBW (Branche Organisatie Begeleid Werken), deze organisatie behartigt de belangen van reïntegratiebedrijven. Per 1 januari 2003 is deze organisatie gefuseerd met BOREA (Branche Organisatie Reïntegratiebedrijven). Hij is nu belast met de liquidatie van de BOBW. Daarnaast is hij als (freelance) docent verbonden aan de Hogeschool Zuyd, waar hij onder andere Sociaalzekerheidsrecht, Staatsrecht, Privaatrecht en Management Vraagstukken doceert.

Naast zijn werk is hij gedurende vele jaren politiek bestuurlijk actief, van 1998 tot en met Mei 2005 vertegenwoordigt hij de VVD in de Kerkraadse Gemeenteraad (raadslid/fractievoorzitter). Hij bemenst diverse raadscommissies, variërend van Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, tot Grondgebiedzaken en Financiën. Ook is hij steeds lid van de grensoverschrijdende Euroderaad en de Regioraad Parkstad Limburg. Van 2002 tot begin 2003 maakt hij ook nog deel uit van de VVD Statenfractie.

Per 7 juli 2003 is hij door HM Koningin Beatrix benoemd tot Burgemeester van het Midden-Limburgse Roerdalen. Tussen Januari 2005 en oktober 2013 is hij voorzitter van de VVD Limburg.

Functies

? Van Tot Functie
2016 0000 Lid programmacommissie ZonMW[2]
2016 0000 Voorzitter Nationaal Park De Meinweg[3]
2012 2012 Kandidaat Burgemeester Roermond
2006 2014 President Commissaris WML
2006 2013 Burgemeester Meerssen
2003 2006 Burgemeester Roerdalen
1998 2003 Fractievoorzitter VVD in Kerkrade
2005 2012 voorzitter VVD Limburg
0000 2003 voorzitter Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus
1994 1998 Bureau Outplacement te Maastricht
1998 2003 Maecon-Groep te Heerlen
2006 2014 Voorzitter Raad van Commissarissen Waterleiding Maatschappij Limburg
Burgemeesterschap Roermond

Op 27 september 2012 wordt hij voorgedragen als nieuwe burgemeester van Roermond. Op 19 oktober 2012 doet de politie in verband met de benoemingsprocedure een inval bij VVD-partijgenoot en wethouder van Roermond Jos van Rey (VVD). Er zouden, aldus de politie, onregelmatigheden en integriteitsschending bij de voordracht aan de orde zijn geweest. Hem worden in het voortraject vragen doorgegeven die hem later door een beoordelingscommissie zullen worden gesteld. 3 Dagen later trekt Offermanns wegens de beschuldigingen zijn sollicitatie in voor het burgemeesterschap. Een dag daarna, op 23 oktober 2012 maakt hij bekend dat hij, in verband met de affaire, per 1 januari 2013 zal aftreden als burgemeester van Meerssen. De burgemeesterstaken legt hij per direct neer. Weer een dag later treedt hij af als voorzitter van de VVD-Limburg. Op 9 september 2013 dient voor de rechtbank in Rotterdam zijn zaak rondom verdenking van ambtelijke corruptie of het medeplegen van schending van het ambtsgeheim. Op 23 januari 2014 wordt hij conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens "passieve ambtelijke omkoping".

In hoger beroep wordt de taakstraf in 2015 gehalveerd omdat de veroordeling wegens corruptie vervalt. De schending van het ambtsgeheim wordt wel bewezen geacht. Anno 2016 wordt de zaak in cassatie bij de Hoge Raad aangedragen, maar afgewezen[4].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.