Reiserkoel

Veldnaam,

Reeds in 1517 komt deze naam voor in het cijnsregister. De naam wijst op een inzinking in het terrein, die begroeid is met kreupelhout (rijs of struikgewas). Naar deze veldnaam is de Reyserkuilenstraat genoemd.