Reinard, Joep

Hij wordt geboren in 1880 en hij overlijdt in 1949 na een ziekbed van 8 jaar.

Hij is auteur van minstens 3 toneelstukken, waarvan Helmeshöal er een is. Ook is hij auteur van Ing krisboombesjeeròng óp de Holletsje Koel in de 80er joare. Zijn beroep is naar alle waarschijnlijkheid schoolmeester. In de jaren 20 van de 20e Eeuw is hij actief binnen de Veldeke vereniging. Hij is mede-oprichter van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936.