Recht door Zee

Recht door Zee
Uitgever Wehrens, Henri
Van augustus 1932
Tot 0000
Edities wekelijks, zeker 49
Oplage onbekend
Pagina's 2 of 4

Dit blad wordt wekelijks uitgegeven door Henri Wehrens te Chevremont.

De eerste uitgave verschijnt waarschijnlijk in augustus 1932. De verschijningsdatum van het laatste nummer is vooralsnog onbekend. Wel is zeker dat een onbekend nummer nog verschijnt in 1934. Van dit politieke opinieblad zijn geen archieven meer aanwezig. De uitgever vernietigt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog alle archieven, onder politieke druk van de bezetter (Henri Wehrens is socialistisch).