Ramakers, Jos

Fb-josramakers-petertrompetter-20170601.jpg

bestuurder,

Jos, J.T.J.C., Ramakers wordt geboren in 1950. Hij overlijdt op 29 mei 2017[1][2]

Sinds 1993 is hij voorzitter van Mandolineorkest Napoli. Daarvoor al, in de periode 1987 - 1993 is hij bestuurslid van de vereniging. Sinds 1988 organiseert hij jaarlijk de collecte voor het Koningin Wilhelmina fonds afdeling Kerkrade. Tussen 1991 en 2011 is hij lid van de Raad van 11 van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936[3] en later als Senator aan de vereniging verbonden.

In 2013 wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 1 juni 2017 pagina Regio 4
  2. Facebook pagina Peter trompetter dd 1-6-2017
  3. Limburger dd 1 juni 2017 pagina Regio 4