Rabadatsj (lied)

Info: Rabadatsj (lied)
Jaar: 1986
Componist: Geert Bemelmans
Schrijver: Geert Bemelmans
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Rabadatsj. Sjlajerparade 1986[2]}


REFR
Rabadats, Rabadatsj, is d'r allernuitste kwatsj
Rabadatsj nommer ee, Hilt ós allnäu bei-ee
Rabadats, Rabadatsj, is d'r allernuitste kwatsj
Rabadatsj is noen doa, Hei bei ós i Kirchroa

Vier hant e woad d'rbei jemaad, Doamit hant vier bis noen jewaad
't Letste woad is Rabadatsj, Den Rabadatasj is sjtomme kwatsj
Rabadatsj hauw ós jefeld, Rabadatsj is al wat tselt
Rabadatsj zingt alles mit, 't is d'r allernuitste hit

Biste in ós Kirchroa is da jaar jing sjtiemoeng doa
Vroag noa d'r Rabadatsj Da krieste sjpas mit sjtomme kwatsj
REabadatsj woar nog nit hei, Rabadatsj huet noen d'r bei
Rabadatsj zingt alles mit, 't is d'r allernuitste hit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 20