Römgens, Arno

Algemeen

Deze schrijver wordt op geboren op 24 januari 1949 te Kerkrade. Hij overlijdt op maandag 13 september 2004. Tussen 1970 en 1999 is hij medewerker bij het Limburgs Dagblad. Op 4 augustus 2003 ontvangt hij uit handen van Burgemeester Jos Som de Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij maakt deel uit van het schrijverscollectief Ziepsjaf.

(Co-)auteur

Hij is (co-)auteur van onder andere:

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1992

1991

1989

1988

 • gedichten leveren voor jaarverslag RUBO
 • bijdrage leveren aan het gedenkboek van V.V. Waubach

1987

 • Bewerking toneelstuk 't Allerhüegste (Excelsior, met Friedericks, John) wat een dialectbewerking van een toneelstuk van W. van den Broeck is.

1986

 • schrijven en regisseren sjloesnómmer zietsóng met Friedericks, John
 • samenstellen boekje Miranda, 'n diamant

1985

1984

1983

1982

1978

Samensteller/Eindredactie

Hij is samensteller en eindredacteur van de volgende boeken:

Maatschappelijke Functies

Hij bekleedt de volgende (maatschappelijke) functies:

 • 2001, p.r.-adviseur Winterland Kerkrade
 • 1989, lid feestcomité negentig jaar harmonie St. Philomena
 • 1986, lid feestcommissie zestig jaar VV Miranda
 • 1986-1991, voorzitter/secretaris/penningmeester Leider Kein Preis
 • 1983-1988, lid en bestuurslid toneelvereniging Excelsior
 • 1985, lid feestcomité 75 jaar bijzonder onderwijs Chevremont
 • 1975-1983, lid en bestuurslid Kirchröadsj Plat
 • 1982, secretaris feestcomité 100 jaar schutterij St. Michael
 • 1978, lid feestcomité 40 jaar jeugdafdeling v v Chevremont

Bovenstaande informatie is voor het grootste deel tot stand gekomen door de bereidwillige medewerking van Arno zelf, waarvoor dank.