Portbeemden

De Kom,

Deze straat ligt in het verlengde van de St. Janstraat en verbindt deze met de Veldhofstraat. De naamgeving dateert van 28 januari 1982 en is ontleend aan de lokale veldnaam die reeds in 1841 in het kadaster. Het eerste deel van de benaming is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van de alternatieve benaming voor brandhout. Het tweede deel van de benaming: beemden, verwijst naar moerassing land.

Tussen 1922 en 28 januari 1982 heet deze straat Kerkstraat. De straat wordt in eerste instantie aangelegd door Laura & Vereeniging (gelijk de St. Jansstraat en de St. Hubertusstraat) en later verbreed door de voormalige Gemeente Eygelshoven.

Aan deze straat ligt de St. Johannes de Doperkerk I.