Polonaise

Info: Polonaise
Jaar: 2001
Componist: Peter Bartholomé
Schrijver: Frans Stollman
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door De Martino's[2]}


REFR
Kom, maach mit miech d'r polonaise
Mir d'rkwetsjbül durch d'r volle zaal
Los ós noen alles ins verjèse
Aod of jonk dat is doch jans ejaal
Kom pak miech ins vas en los mar joa
Den de sjtiemoeng die is doa
Alles nog ins

I jen sjoeël hant vier os al jekankd
Doe woars e meëdsje, sjun en bijderhank
Woar jet tse sjpringe, woarste doa
Iech als jong, koam diech dan hingernoa

Leefste kink, Iech wool diech ummer han
Doe pakkets diech inne angere man
Zoeë is 't leëve, dat is ejaal
Kom trk mit miech noen durch d'r volle zaal

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 4