Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade (stichting)

Belangenvereniging,

Het PGK is een organisatie, die binnen de gemeente Kerkrade op beleidsmatig niveau de belangen behartigt van alle mensen met een functiebeperking (handicap) en/of chronische ziekte. Zij wordt opgericht op 9 september 1994. De oprichting vindt plaats in het Heidsjer Tref. De relatie tussen gemeente en de PGK is op deze dag vastgelegd in een convenant. Hierin is afgesproken, wanneer en hoe de gemeente het PGK dient te raadplegen.

Zoals de naam verder aangeeft bestaat de belangenbehartiging van de stichting uit het mede vaststellen en bewaken van het gemeentelijk beleid ten aanzien van gehandicapten. In dit kader geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en is er regelmatig overleg met de wethouder, die verantwoordelijk is voor het gehandicaptenbeleid.

Rolstoelwandeling

Het platform organiseert de jaarlijkse Eurode rolstoel wandeldag.[1]

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade van week 34 van 2016