Pilipiec, Frans

Auteur, Mijnwerker,

Frans is in zijn werkzame leven, mijnwerker aan de Willem-Sophia. Zijn ervaringen daar geeft hij uit in het boek: Herinneringen aan de Mijn Willem Sophia.