Peschbeemdenstraat

Bleijerheide,

Dit is een doodlopende straat vanaf de Voorterstraat. De straat is genoemd naar de lokale 19e Eeuwse benaming voor enkele percelen. Het eerste deel van de naam Pesch kan herleid worden tot Pascuum, hetgeen weide betekent. Beemden betekent moerassig land. De naamgeving van de straat dateert van 4 october 1971.