Starmans, Patrick

(Doorverwezen vanaf Patrick Starmans)

Carnavalist,

Patrick wordt op 20 december 1973 in Simpelveld[1][2] geboren. In carnavalsseizoen 2013 - 2014 is hij prins Patrick IV van Vasteloavendsverain Kirchroa-West. 2 Jaar later wordt hij president van de genoemde carnavalsvereniging[3] In de periode 2009 - 2014 is hij tevens penningmeester van de vereniging.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. https://www.facebook.com/PatrickStarmans dd 20171120
  2. PB FB aan RH dd 20171120
  3. alle info nav een mail van vvkw dd 20171120