Pastoor de Grootstraat

Rolduckerveld,

Algemeen

De straat is een omloop vanaf de Zonstraat. De straat is genoemd naar Petrus M. de Groot. De naamgeving dateert van 29 october 1985.

Petrus M. de Groot

Hij wordt op 29 augustus 1906 te Maastricht geboren en hij overlijdt op 23 april 1964 te Mesch[1]. Hij wordt in October 1931 kapelaan in de St. Martinusparochie te Spekholzerheide, in 1952 is hij bouwpastoor van de Maria ten Hemelopneming te Chevremont. In augustus 1962 wordt hij pastoor in Mesch alwaar hij overlijdt. Zijn voorganger in deze parochie is Herman Hanöver die ook hier overlijdt (in 1962).

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.