Parkstad

Dit is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in Zuid-Oost Limburg. Het initiatief gaat op 24 april 1998 officieel van start. Op 1 januari 2003 trekt de gemeente Nuth zich terug uit het samenwerkingsverband.

Medio 2001 bespreken de verschillende gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een rapport van Burgemeester Sakkers van Heerlen. Hierin pleit hij voor het omvormen van het Parkstad bestuur naar een vorm die lijkt op een gewone gemeenteraad. Deze nieuwe bestuursvorm betekent voor het Parkstadbestuur het vergroten van de daadkracht en het verminderen van democratisch draagvlak.

Op 27 october 2008 ondertekent Toine Gresel in Lyon de Eurocitiees Declaration on Climate Change. Rekening houdend met de uitgangspunten van de declaratie, presenteert hij zich hiermee als Burgemeester van de gemeente Parkstad.