Oude Heilust

Onder deze benaming komen drie onderwerpen voor.


De vereniging

Voetbalvereniging, Nadere info volgt.

De Straatnaam

6466er1-2003.jpg

Heilust,

Deze straat verbindt de Heiluststraat met de Ons Limburgstraat. De datum van de naamgeving is op 7 november 1980. De straat is genoemd naar het buurtschap.

Buurtschap

Het oudste gedeelte van de Heilust, gelegen tussen de Kampstraat en de Kleingraverstraat wordt lokaal Oude Heilust genoemd. Het betreft dan de periode na de bebouwing van de terreinen tussen de Kaalheidersteenweg en de Kampstraat. De straat met de zelfde naam is naar dit buurtschap genoemd.