Os mam

Info: Os mam
Jaar: 0000
Componist: Rodazangers
Schrijver: Rodazangers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Het maatschappijkritische deel, het tweede couplet wordt vrijwel nooit uitgevoerd.
Akkoordnotatie: ChordPro[2].}


[G]Sjtelt uuch die sjpas ins vuur, D'r pap deë trukt 't jroeëse [D]loos
Flot weëd mit vrau en kink jeplaant, wat jelt me [G]bloos
Jraat went me alles hat, e [C]peëd alling nog felt
De [D]mam wool rieje [G]op 'ne knol, Doa woar heur [D]hats van vol
Hauw zie [G]jezaat
Mar [D]wie ze in de ma[G]nège sjtong
Doe zoog ze [C]dat 't nit zoeë [D]ainfach [G]jóng

REFR
[C]Ja ós mam, ja ós mam, vingt noen mit dat rieje [G]an
Jelt ze ziech ee peëd zoe sjlank, riet ze op 'em durch d'r [C]zank
ach ós mam, ach ós mam, vingt 't hats tse kloppe [G]an
Den zie is doch vuur dat peëd jet [C]sjwoar,
veul tse [G]dik
voftsieg [C]joar
Doch zie [F]dinkt dan an die tsiet tse[C]ruk
Dat zie zoe [G]sjlank woar wie dat peëd zienne [C]ruk -> [D]

intermezzo

REFR

Went me de sjtroas beziet, En dinkt ziech wie 't vruier woar
Wie ozze erme pap, 't leëve woar zoeë sjwoar
Wat uvverziet me noen, Wat sjteet doa vuur de duur
Doa is joa ja jing plaatsj mieë vrij
De auto's op ing rij
ta tu ta ta
Ee peëd, ing kaar, vuur broeëd en wek
Dat bild dat wuur joa huu tse daags tse jek.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.