Ormelingen, Willem J. van

Hij wordt geboren op 2 februari 1875 te Haaren (Duitsland) en hij overlijdt op 9 februari 1954 te Heerlen.

Hij begint in 1903 als kapelaan van de St. Lambertusparochie. In 1920 wordt hij pastoor te Chevremont en tussen 1926 en 1940 is hij pastoor-deken van Kerkrade. Hij wordt Deken van Kerkrade in 1934. Hij verricht de eerste steenlegging van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-parochie kerk te Terwinselen.

Hij is oprichter van de St. Elisabethvereniging, de Kerkraadse afdeling van het Limburgse Groene Kruis. Ook werkt hij mee aan de oprichting van de Huishoudschool.

De Deken van Ormelingenstraat is naar hem vernoemd.