Orde

onderscheiding,

Een orde wordt in de regel uitgereikt aan diegene die een bijzondere prestatie geleverd heeft. In de carnavalstijd is het de prins die dit doet op de carnavalsbijeenkomsten waar hij aanwezig is, samen met de raad van 11.

Kijk voor een overzicht van ontvangers bij de betreffende orde in opsomming hierbeneden. Van de Orde van Leopold II is vooralsnog slechts 1 ontvanger bekend: Jules Liébin. Een overzicht van de ordes, uitgegeven door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936, is weergegeven in het boek De jesjiechte van D'r KVV i ordens en bilder[1].

Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater


Afbeeldingen

Meer afbeeldingen ...

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Uit het gelijkamige boek dd 20171225