Oorkondeboek van de abdij Kloosterrade 1108 - 1381

In dit oorkondeboek is een aantal belangrijk documenten verzameld die tussen 1108 en 1381 verschenen zijn.

Deze verzameling is bewerkt door M.S. Polak en E.C. Dijkhof en uitgegeven in de serie Rijks Publicatiën van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Het initiatief hiertoe wordt genomen door de Stichting Lève Rolduc. Het eerste exemplaar wordt op 11 december 2004 aangeboden aan Mevrouw Mr. Buck, Yvonne Elisabeth Marie Antoinette, voorzitter van de Eerste Kamer van de Staten Generaal.

De voorbereidingen starten in 1992 door een beroepskracht. Dit werk wordt sinds 1995 door 2 part-time krachten uitgevoerd.