Oesverkoof!

Boekwerk,

Dit boek van Haselier, Frans (ISBN-9789070246686 info: KB)[1] wordt op 21 november 2008 uitgereikt aan Sterk, Walter.

Het boek met 26 verhalen bevat onder andere een aantal buuten. Het wordt in 2008 uitgegeven door Uitgeverij Deurenberg. De tekeningen zijn van Nieuwenhuizen, John.

Inhoud

  1. E wöadje i vuuroes
  2. Tellefonere
  3. Inne hónk vertselt
  4. Moete herder
  5. Krankebezuk
  6. Weer-raim
  7. Mond-raim
  8. Kats
  9. Reünie
  10. Weë de waal hat-raim
  11. Hoddele klarinet-raim
  12. Bóchvinkepiette
  13. Umtoesje
  14. Swatse man-raim
  15. Trompet 1942 / 1943 / 1944 / 1945 / 1960
  16. Sjträuzel
  17. Drei óp e benksje mondieg / deesdieg / mitwoch / donnesjdieg / vriedieg / zamsdieg
  18. Óptsog kieke
  19. Dansmariesje-raim
  20. Nui klei-jaasj
  21. D'r volle volle
  22. WMC kal
  23. Óp zuk noa werk
  24. Ali Ben tsoepjoep
  25. Zets inne emmer drónger
  26. In de VUT

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het boek