Oes os Kingerjoare

Boekwerk,

Geschreven door Bisschoff, N.H.. Het is een verzameling verzen, rijmen, uittelrijmen, spelen en liedjes. het boek wordt gepresenteerd in 1972.