O jummieg

Info: O jummieg
Jaar: 1985
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Weerwaas. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet murrieg
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet loos
De janse sjtad die deet als wuer ze jek
Jee miensj sjteet tse moete in d'mr ek
Oh Jummieg 3x
Mit vasteloavend is hei werm jet loos

Iech woeën i Kirchroa al mie leëve lank
En ruiieg don iech bloos wat iech mos doeë
't Leëve jeet zoeë ainfach ziene jank
En iwch ving alles jód en sjun ezoeë
Mar eemoal in 't joar los iech miech joa
En de janse sjtad die kunt miech hingernoa

Iech bin inne jans tsevreie man
Iech dink miech duks 't miengt en hód d'r monk
Zoeë lang wie iech nog jenog tse èse han
Da veul iech miech jeluklieg en jezonk
Mar eemoal in 't joar los iech miech joa
En de janse sjtad die kunt miech hingernoa


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 13