Nummer II straat

Holz,

Deze straat ligt in het verlengde van de Bockstraat en verbindt deze met de Honeestraat. De naamgeving dateert van 12 december 1919.

De naam is ontleend aan een, in de Franse Tijd aangelegde, schacht van de Domaniale Mijn. De waterafvoer van deze schacht loop via een rioleringsstelsel ondergronds via Maubach (D) naar de Worm. De straat sluit tot in 1958 aan op de Nieuwstraat door middel van een gelijknamig voetpad.

Tweede Wereldoorlog

Afbeeldingen

Verder