Nullanderbergsweg

Kerkrade-Centrum,

Deze straat is een omloop van de Hambosweg. De naamgeving dateert van rond 1913.

De straat loopt dwars door het Hambos. Een zijtak geeft toegang tot het hoger gelegen kappelletje. Het noordelijke deel is uitgevoerd als voetpad.

Voordat een deel van de Nullanderberg wordt afgegraven ten behoeve van de aanleg van het Miljoenenlijntje, ligt de straat in het verlengde van de Nullanderstraat en gaat dan bergop langs de Klink naar het Hambos. In die periode loopt de straat over het huidige traject naar het noorden waar ze aansluit op de Schutterstraat.

Afbeeldingen