Nulland

Nulland01b.JPG

Stadsdeel aan de zuidkant,

De benaming komt in het verleden (vanaf 1741) reeds voor als Nieuwland, Vrohn-Nullandt, Am Busch zu Nullandt, en Oberst-Nullandt. Daarvoor komt de naam al in de Annales Rodenses voor als Nueleinde[1]. In het boek Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode wordt de theorie gebezigd dat de naam voor dit nieuwe land ontstaat door de ontginning (rode) van bossen vanuit Schönau, een leengoed in Richterich.

Nulland kent de volgende buurten:

  • Groot Nulland
  • Klein Nulland
  • Nullanderveld
  • Domaniale Mijnterrein

De grenzen van Nulland worden gevormd door de volgende straten: Voorterstraat, Vroenstraat, Pricksteenweg, Nieuwstraat, Domaniale Mijnstraat, Reyserkuilenstraat, Kruisstraat, Marktstraat tot LTS, Nullanderstraat, Smedenstraat tot LTS, Nullanderstraat, Kipstraat tot Burgemeester Savelberglaan, Nullanderstraat, Kieskoel, Deken van Ormelingenstraat, Klinkstraat, Stationsstraat.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Facetten uit de geschiedeis van het Land van Rode pg 12