Netwerk Vrouwenverenigingen Kerkrade

Vereniging,

Deze federatieve vereniging wordt in 2000 opgericht[1].

Het aantal Kerkraadse vrouwenverenigingen dat aangesloten is, fluctueert[2]. In 2005 wordt het eerste lustrum gevierd. Ook organiseert de vereniging activiteiten voor haar deelnemende dochter-verenigingen[3]. Aangesloten verenigingen anno 2011 zijn:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1kerkrade pg 9 dd 22-3-2017
  2. mail van het Netwerk dd 6 april 2017
  3. 1kerkrade pg 9 dd 22-3-2017